Här kan du köpa boken om Torsås med omnejd

Möre Bok & kontor, Allfargatan 21, Torsås, tel 0486-485 50,  www.smedia.se

Biblioteket i Torsås, tel 0486-333 70, www.torsas.se

Och även på: Dillbergs bokhandel och Akademibokhandeln i Kalmar, Bokia i Karlskrona, Emmaboda & pappershandel, Bokia i Nybro, ICA i Torsås, Hemtema i Söderåkra, Stufvenäs Gästgiveri

Företag kan även köpa den av

Torsås Företagscentrum, tel 0486-487 00, www.torsasforetagscentrum.se