Om vi får säga det själva

Kommen från norr eller söder känner du havet av böljande sädesfält grunda upp till en skärgård av lövade åkerholmar, bördiga vikar och sund.

Från inlandshållet händer det omvända. Landskapet öppnas. Skogstrycket lättar. Himlen ljusnar.

Med båt från öster möter du en strandlinje som smyger dröjande ned i vattnet, påhejad av spridda, låglänta öar.

Området är litet men variationerna rika. Har du öra för dialekter så märker du mångfald även här, trots att tiden tärt på diftonger och uttryck. Mot söder kan flickan bli ”däka” – inte så konstigt, vi nuddar ju Blekinge.

Märkligare då, att du bara några kilometer åt väster kan höra samma tonande i:n som i Bohuslän. Har du sen turen att träffa en äkta ”gullaboindian” så njut av de dubbla vokalerna där sprungit förvandlas till ”språ-ång”. I mörebygden mot norr blir kyrkan lätt ”tsörka”.

Variationerna är små, men fullt märkbara. Fråga gärna nån du möter vad som kommer efter 69? Blir svaret ”schytti” så har du träffat en äkta torsåsbo. I denna trakt gör vår bok sina nedslag. Utan andra ambitioner än att ge dig den högst varierande bilden av folk och företeelser i vårt lilla hörn av världen.

Välkommen till boken om ”Tausaus”!

Olle Schönbeck – Rolf Magnusson – Jan Olsson

PS. Boken är i formatet 240 x 240 mm, har hårda pärmar med linneklot och titel präglad i guld, 144 sidor och ca 170 fyrfärgsbilder.